2019-07-23

Status prawny

Instytut Studiów Politycznych PAN jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk i działa na podstawie:

 • Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475)
 • Statutu PAN stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 24.11.2010 r.
 • Uchwały nr 11/90 Prezydium PAN z dn. 19.06.1990 r. w sprawie utworzenia Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Statutu ISP PAN

Statut Instytutu uchwala Rada Naukowa ISP PAN.

Organami Instytutu są: Dyrektor i Rada Naukowa. Dyrektor powołuje swoich zastępców (Dyrekcja ISP PAN).

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mienim zgodnie z zasadami ustalonymi w Ustawie o PAN oraz odpowiada za wynik finansowy działalności Instytutu.

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i o rozwój młodych naukowców.

Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie.

 

 

 • Decyzja o utworzeniu Instytutu Studiów Politycznych PAN (załącznik PDF)
 • Statut ISP PAN (załącznik PDF)
 • Struktura organizacyjna (załącznik PDF)
   
 • Dyrekcja
 • Rada Naukowa
 

Załączniki

  Statut ISP PAN.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Utworzenie ISP PAN.pdf 100,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Struktura organizac...a ISP PAN.pdf 98,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się